Afrikaanse leiders steunen de mondiale CO2-belasting om groene energie in armere landen te betalen

Afrikaanse leiders steunen de mondiale CO2-belasting om groene energie in armere landen te betalen

Ontvang gratis updates over klimaatverandering

Afrikaanse leiders hebben een mondiale koolstofbelasting voorgesteld waarbij grote vervuilers meer betalen om arme landen te helpen de uitrol van groene energiesystemen te financieren en zich voor te bereiden op de schadelijke gevolgen van klimaatverandering na een driedaagse top in Kenia.

De Nairobi-verklaring, die woensdag werd ondertekend, roept op tot een mondiale koolstofprijs voor de handel in fossiele brandstoffen, de scheepvaart en de luchtvaart, evenals tot een mondiale belasting op financiële transacties.

Het riep ook op tot een bijna zesvoudige toename van de capaciteit voor hernieuwbare energie op het hele continent, waar honderden miljoenen mensen geen toegang hebben tot energie en schone vormen van koken.

William Ruto, president van Kenia en gastheer van de top, vertelde de Financial Times dat het tijd was voor de internationale gemeenschap om een ​​CO2-belasting te bespreken, waaraan alle landen een bijdrage leverden.

“Wat we zeggen is dat we willen betalen. We willen niet zeggen ‘laat die jongens betalen omdat zij de vervuilers zijn’, we zeggen ‘laten we allemaal betalen’, en laten we dan een mechanisme hebben waarmee we deze middelen investeren zodat we de grootste waarde kunnen ontsluiten op het gebied van het koolstofarm maken van de economie.” gezegd.

In de verklaring werd gesteld dat een koolstofprijs de sleutel was tot het verzekeren van “betaalbare en toegankelijke financiering voor klimaatpositieve investeringen op grote schaal” en werd opgeroepen tot “het afschermen van deze hulpbronnen en besluitvorming van geopolitieke en nationale belangen”.

See also  Chinese staatsmedewerkers raden het gebruik van iPhones af

Het IMF heeft eerder gezegd dat een mondiale koolstofprijs een van de snelste en meest effectieve manieren zou zijn om de CO2-uitstoot over de hele wereld terug te dringen, hoewel het idee van een mondiale koolstofbelasting in sommige landen moeite heeft om aan populariteit te winnen.

De Verklaring van Nairobi zal door Afrikaanse leiders worden gebruikt als onderhandelingsdocument tijdens COP28, de VN-klimaattop die eind dit jaar in de Verenigde Arabische Emiraten zal plaatsvinden.

De Rwandese president Paul Kagame, de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, behoorden tot de tienduizenden afgevaardigden die de Afrikaanse klimaattop in Nairobi bijwoonden, die een voorloper was van COP28. Het evenement markeerde de eerste keer dat het Afrikaanse continent specifiek samenkwam om na te denken over de aanpak van de klimaatcrisis, waarbij zowel naar uitdagingen als naar oplossingen werd gekeken.

Op de top riep Von der Leyen ook de internationale leiders op om samen te werken bij het formuleren van een plan voor een mondiale koolstofprijs op COP28.

Afrikaanse leiders riepen op tot een investering van 600 miljard dollar om de doelstelling voor hernieuwbare energie van 300 GW tegen 2030 te halen, een stijging ten opzichte van de huidige 56 GW. Er werd in totaal 26 miljard dollar aan financiering en investeringen aangekondigd voor verschillende klimaatgerichte initiatieven.

De leiders steunden ook hervormingen van het multilaterale financiële systeem, met het argument dat ontwikkelingsbanken de concessionele leningen aan armere landen moeten vergroten.

De kwestie van hoe de Wereldbank en andere multilaterale ontwikkelingsbanken landen ondersteunen bij de financiering van inspanningen rond klimaatverandering is een belangrijk strijdtoneel geworden in klimaatdiscussies. Alle landen zullen hun energiesystemen koolstofvrij moeten maken en andere inspanningen moeten ondernemen om hun uitstoot van broeikasgassen terug te dringen om de mondiale temperatuurstijging een halt toe te roepen. Maar landen in de ontwikkelingslanden ontvangen slechts een fractie van de klimaatfinanciering en -investeringen vergeleken met westerse landen.

See also  Erdoğan laat goedkoop geld achterwege om de stijgende inflatie in Turkije tegen te gaan

Afrika is verantwoordelijk voor ongeveer 4 procent van de mondiale uitstoot van broeikasgassen, maar wordt ook tot de landen gerekend die het zwaarst getroffen worden door de verwoestende gevolgen van de klimaatverandering. De bijna twintig aanwezige Afrikaanse leiders betoogden dat landen toegang tot financiering nodig zullen hebben om hun economieën beter voor te bereiden op de gevolgen van de opwarming van de aarde.

De verklaring roept ook op tot een “alomvattend en systemisch antwoord” op de Afrikaanse schuldencrisis, met het argument dat dit van cruciaal belang is om “de begrotingsruimte te creëren die alle ontwikkelingslanden nodig hebben om ontwikkeling en klimaatactie te financieren”.

Ken Ofori-Atta, de Ghanese minister van Financiën, zei: “Wij verwachten niets minder dan een mondiaal financieel systeem dat geschikt is voor het klimaat. We moeten de schulden laten werken, de integratie van de financiering van verliezen en schade via het MDB-systeem normaliseren, de manier waarop we risico’s beheren radicaal veranderen en nieuwe middelen genereren via garanties en kredietverbetering die de hoge kapitaalkosten voor klimaatinvesteringen kunnen compenseren.”

De leiders steunden ook de afschaffing van subsidies voor fossiele brandstoffen en de uitfasering van steenkool, maar riepen niet op tot de uitfasering van olie en gas.

Klimaathoofdstad

Waar klimaatverandering het bedrijfsleven, de markten en de politiek ontmoet. Ontdek hier de berichtgeving van de FT.

Bent u benieuwd naar de verplichtingen van de FT op het gebied van ecologische duurzaamheid? Lees hier meer over onze op wetenschap gebaseerde doelstellingen

Source link: https://www.ft.com/content/5dccf6be-eeee-4fab-b536-dffa748cecd0

Leave a Reply