Brighton hoopt dat verandering in toelating ‘ongelijkheid zal verminderen’

Brighton hoopt dat verandering in toelating ‘ongelijkheid zal verminderen’

Plannen voor scholen in Brighton om prioriteit te geven aan plaatsen voor de armste kinderen zullen de sociale mobiliteit vergroten door de link tussen geografie en toelating te verzwakken, zeggen sectorleiders.

De gemeenteraad van Brighton & Hove overlegt over voorstellen om toegang tot de middelbare school voorrang te geven aan leerlingen die gratis schoolmaaltijden (FSM) krijgen, na verzorgde kinderen. Beide groepen zouden voorrang krijgen op toekomstige leerlingen binnen een verzorgingsgebied.

Het zou van toepassing zijn op alle plaatselijke scholen, maar er zou een limiet gelden op basis van het gemiddelde aantal kansarme leerlingen in de hele regio.

Raadshoofden geloven dat deze stap zal helpen de ‘koppige niveaus van ongelijkheid’ te verminderen.

Academies en door vrijwilligers ondersteunde scholen zijn vrijgesteld.

Louis Hodge, adjunct-directeur voor schoolsysteem en prestaties van het Education Policy Institute, zei dat deze stap “dergelijke leerlingen toegang zou kunnen geven tot zeer gewilde scholen die ze anders misschien niet zouden hebben gehad. Het zou ook helpen de link tussen geografie en toelating te verzwakken, die vaak een barrière kan vormen voor sociale mobiliteit.”

Uit documenten van de Raad blijkt dat alleen kinderen worden verzorgd en dat kinderen met “dwingende medische of andere uitzonderlijke redenen om naar school te gaan” een hogere prioriteit zullen krijgen.

Professor Simon Burgess van de Universiteit van Bristol zei dat het hebben van FSM zo hoog op de lijst de veranderingen “bijten” zou geven en ze “effectief” zou maken.

Uit een onderzoek dat hij eerder dit jaar leidde, bleek dat slechts 170, oftewel 5 procent van de grofweg 3.250 middelbare scholieren in Engeland, voorrang gaven aan kansarme leerlingen, hoewel scholen dit sinds 2014 mogen doen. Veel van degenen die de criteria gebruiken, zijn grammatica’s, waarvan de toelating ook afhangen van het passeren van de 11-plus.

See also  Welke stappen kunnen hogescholen ondernemen om het stemmen van studenten te stimuleren?

Brighton brengt als eerste veranderingen in de hele gemeente door

Volgens het rapport van Burgess betekende dit dat slechts 42 scholen de criteria “zinvol” gebruikten.

Men denkt dat Brighton de eerste is die dergelijke veranderingen in de hele gemeente doorvoert.

Raadsleden stemden eerder deze week voor een openbare raadpleging over de veranderingen. Het zal de komende zes weken plaatsvinden, met een bijeenkomst om de resultaten voor het nieuwe jaar te bespreken.

Cllr Jacob Taylor, medevoorzitter van Brighton’s commissie voor kinderen, gezinnen en scholen, zei dat de plannen “een grote stap voorwaarts kunnen zijn in termen van het creëren van een eerlijkere en gelijkwaardige stad”.

Men denkt dat Brighton de eerste lokale overheid is die dergelijke veranderingen in de hele gemeente doorvoert

“Brighton and Hove gaat er prat op een inclusieve stad te zijn, maar er zijn enorme en hardnekkige niveaus van ongelijkheid. Wij geloven dat onze voorstellen de resultaten in de hele stad als geheel zouden verbeteren.”

Indien goedgekeurd, treden de plannen in september 2025 in werking.

Het FSM-gemiddelde voor Brighton and Hove bedraagt ​​25 procent, maar zal naar verwachting stijgen tot 28 procent in 2025.

Maar gemeentefunctionarissen hebben gewaarschuwd dat deze stap zou kunnen betekenen dat scholen met grote aantallen kansarme kinderen een grote financiële klap voor de leerlingenpremie zouden kunnen krijgen.

Maar ze zeiden dat het risico dat kinderen uit de verzorgingsgebieden van een school met veel inschrijvingen een plaats zouden worden geweigerd, “laag” was, aangezien de leerlingenaantallen daalden, in navolging van de nationale trends.

Autoriteitsdocumenten merkten op dat als het aandeel FSM-leerlingen dat zich aanmeldde voor een plaats hoger was dan het stadsgemiddelde, en de school overtekend was, de raad “willekeurige toewijzing als tie-breaker” zou gebruiken om te bepalen wie er binnenkwam.

See also  De zaak voor Woke Education (Opinie)

Informatie verstrekken aan ouders ‘zal van cruciaal belang zijn’

Het aandeel FSM-leerlingen op de brede scholen van Brighton varieert van 16 tot 36 procent.

Rachelle Otulakowski, hoofd van Longhill High, dat het hoogste percentage heeft, zei dat ze zich geen zorgen maakte over de mogelijke daling van de financiering.

“Met een gratis schoolmaaltijd voor een kind komt geld, maar dat geld moet aan dat kind worden besteed, dus als ik dat kind niet had, zou ik dat geld niet nodig hebben.”

‘De meeste van mijn gezinnen, wier keuzemogelijkheden wellicht verruimd worden, zullen waarschijnlijk toch voor mijn school kiezen.’

Ze maakte zich meer zorgen dat als het voorstel niet door zou gaan, “sommige van de meest kwetsbare gezinnen in Brighton opnieuw helemaal geen keus meer zullen hebben”.

Hodge voegde eraan toe dat het nieuwe systeem ook nog steeds “ervan afhankelijk zal zijn dat gezinnen hun voorkeuren aan die scholen doorgeven. Het verstrekken van informatie aan ouders en het veranderen van gedrag zullen van cruciaal belang zijn.”

Source link: https://schoolsweek.co.uk/brighton-hopes-admissions-change-will-lessen-inequality/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=brighton-hopes-admissions-change-will-lessen-inequality

Leave a Reply