De Republikeinen in Ohio willen een herzien wetsvoorstel doorvoeren dat de stakingen op de universiteit en de faculteiten beperkt

De Republikeinen in Ohio willen een herzien wetsvoorstel doorvoeren dat de stakingen op de universiteit en de faculteiten beperkt

Deze audio wordt automatisch gegenereerd. Laat het ons weten als u feedback heeft.

De wetgevende macht van Ohio haalde in mei het nieuws de Senaat heeft een wetsvoorstel aangenomen Dat zou de opleidingsinspanningen op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit op openbare hogescholen grotendeels verbieden, instellingen ervan weerhouden standpunten in te nemen over ‘controversiële’ onderwerpen en de collectieve onderhandelingen voor werknemers beperken.

Het wetsvoorstel, SB 83, is bedoeld als “een dringende koerscorrectie om studenten uit Ohio en de integriteit van onze universiteiten en hogescholen te beschermen”, zei de Republikeinse senator Jerry Cirino toen hij het in maart introduceerde.

Cirino vertelde onlangs aan Higher Ed Dive dat hij vindt dat de faculteit buiten de gebaande paden moet gaan denken en een beetje flexibeler moet zijn, vooral omdat “ze het al vele, vele, vele jaren niet nodig hebben geacht om zichzelf te hervormen.”

Ohio is een van de nieuwste voorbeelden van staatswetgevers die het publieke hoger onderwijs strakker willen controleren en beslissingen willen nemen die traditioneel aan de besturen en faculteiten van instellingen worden overgelaten. De staatswetgeving heeft te maken gehad met wijdverbreide tegenstand van faculteitsgroepen en voorstanders van de vrijheid van meningsuiting, die zeiden dat het de vrijheid van meningsuiting zou bekoelen en de rekrutering en het behoud van studenten en werknemers zou schaden als het werd aangenomen..

Cirino beweert dat wetgevers niet proberen hogescholen op microniveau te beheren.


“Er is bijna geen inbreng over deze wetgeving geweest van mensen die momenteel actief zijn op universiteitscampussen.”

Steve Mockabee

Voorzitter van de commissie voor overheidsbetrekkingen bij Ohio AAUP


Maar Steve Mockabee, voorzitter van de commissie voor overheidsrelaties van de Ohio Conference of the American Association of University Professors, zei dat wetgevers zich niet hebben beziggehouden met belangrijke actoren in het hoger onderwijs, en er in plaats daarvan van overtuigd zijn dat verandering alleen van buitenaf kan komen.

“Eén ding dat buitengewoon teleurstellend is, is het gebrek aan gesprekken die senator Cirino en zijn bondgenoten bereid zijn aan te gaan met docenten, personeel en studenten”, aldus Mockabee. “Er is bijna geen inbreng over deze wetgeving geweest van mensen die momenteel actief zijn op universiteitscampussen.”

De commissie voor hoger onderwijs van het Ohio House had geen tijd meer om het wetsvoorstel naar voren te brengen voordat de wetgevers naar de zomer vertrokken. Nu de wetgevende macht van de staat deze maand weer bijeenkomt, zullen de wetgevers het wetsvoorstel overwegen met een paar terugdraaiingen en verzacht taalgebruik, hoewel groepen uit het hoger onderwijs zich nog steeds breed tegen de maatregel verzetten.

Welke DEI-beperkingen bevat het wetsvoorstel?

Onder de oorspronkelijke taal van SB 83 konden openbare hogescholen in Ohio optionele DEI-trainingen aanbieden, maar deze niet nodig hebben voor werk of promotie.

See also  Waarom hebben we deze tikkende tijdbom zo lang getolereerd?

Een aantal onderzoekssubsidies, onder meer van de federale overheid en onafhankelijke organisaties, vereisen echter dat aanvragen DEI-verklaringen bevatten – die de ervaringen van een kandidaat met en betrokkenheid bij diverse groepen verklaren. Het trusteebestuur van de Ohio State University heeft dit opgemerkt als een potentieel obstakel voor studenten en docenten in mei.

Volgens de nieuwe versie van het wetsvoorstel kunnen hogescholen vrijstelling krijgen en in deze gevallen DEI-werk vereisen. Het herziene wetsvoorstel zou bepalen dat degenen die aanspraak maken op een vrijstelling, dit moeten melden bij de kanselier van het hoger onderwijs in Ohio.

“Ik wil de universiteiten van Ohio niet in een nadelige positie brengen. Daarom hebben we een voorziening getroffen om deze toe te staan ​​wanneer ze volledig gerechtvaardigd zijn”, zei Cirino.

Ohio is verre van de enige staat die DEI in de academische wereld wettig maakt. De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, een Republikein, ondertekende in mei een wet een verbod op alle DEI-uitgaven op de openbare hogescholen van de staat. Texel volgde zijn voorbeeld met een soortgelijk DEI-verbod kort daarna.

“Al tientallen jaren lijkt Ohio in de voetsporen van Florida te treden”, zegt Melissa Cropper, voorzitter van de Ohio Federation of Teachers. “Ik vraag altijd: waarom? Waarom willen we Florida hier zien?”

Beperkt het de vrijheid van meningsuiting?

Een ongewijzigd deel van het wetsontwerp van Ohio zou een verplichte Amerikaanse geschiedeniscursus creëren die voorgeschreven lezingen omvat, zoals de grondwet en minstens vijf essays uit de Federalist Papers.

“Tenzij iemand geschiedenis heeft gestudeerd, of misschien een hoofdvak politicologie, studeren onze studenten af ​​met heel, heel weinig kennis van de geschiedenis en de basisprincipes van ons regeringssysteem in dit land”, zei Cirino. “We moeten er beter voor zorgen dat onze studenten worden blootgesteld aan het goede, het slechte en het lelijke.”

Het wetsvoorstel verbiedt instellingen ook om standpunten in te nemen over zogenaamde controversiële onderwerpen, zoals klimaatverandering, immigratiebeleid of abortus. Dat onderdeel had vooral betrekking op de Stichting voor Individuele Rechten en Meningsuiting, een waakhond voor de vrijheid van meningsuiting.

Source link: https://www.highereddive.com/news/ohio-lawmakers-remake-public-higher-education-sb-83/693440/

Leave a Reply