Een federale rechter weigert het leerplanverbod in Florida tijdelijk te blokkeren

Een federale rechter weigert het leerplanverbod in Florida tijdelijk te blokkeren

Deze audio wordt automatisch gegenereerd. Laat het ons weten als u feedback heeft.

Duik kort:

  • Een federale rechter heeft vrijdag een verzoek afgewezen om een ​​wet uit Florida tijdelijk te blokkeren beperkt wat openbare hogescholen kunnen onderwijzenwaarbij de zorgen over de vrijheid van meningsuiting die door professoren en studenten naar voren zijn gebracht, “volkomen te speculatief” worden genoemd.
  • In augustus kwam een ​​coalitie van professoren en studenten van het New College of Florida bijeen klaagde de onderwijscommissaris van Florida aan over een wet die werd verdedigd door de Republikeinse gouverneur Ron DeSantis en die professoren verbiedt les te geven over “bepaalde onderwerpen of informatie op specifieke manieren te presenteren” in de kerncursussen van het algemeen onderwijs. In de rechtszaak worden ook de trustees van New College en de raad van bestuur van het universiteitssysteem van Florida genoemd.
  • Maar de Amerikaanse districtsrechter Mark Walker oordeelde dat de groep niet over de bevoegdheid beschikte om een ​​voorlopig bevel aan te vragen. “Als u een wet niet leuk vindt of bang bent voor mogelijke toekomstige gevolgen, kunt u zich niet eenvoudigweg beroepen op de jurisdictie van dit Hof uitsluitend op basis van hoe u zich voelt of wat u denkt dat er kan gebeuren”, schreef hij vrijdag.

Duikinzicht:

In mei ondertekende DeSantis een wetsontwerp dat de openbare universiteit beperkt instructie over bepaalde onderwerpenzoals ‘theorieën dat systemisch racisme, seksisme, onderdrukking en privileges inherent zijn aan de instellingen van de Verenigde Staten en zijn gecreëerd om sociale, politieke en economische ongelijkheid in stand te houden.’

See also  DfE RAAC lijst angsten op nadat verkeerde leiders 'bedreigd' zijn

Het verbiedt ook openbare hogescholen om geld uit te geven aan diversiteits-, gelijkheids- en inclusieprogramma’s, of aan programma’s die ‘politiek of sociaal activisme promoten of eraan deelnemen’.

NCF Freedom, de groep eisers achter de rechtszaak, voerde aan dat de wet de vrijheid van meningsuiting censureert en het Eerste Amendement schendt. De professoren en studenten uitten ook hun bezorgdheid over het feit dat de salarissen van docenten zouden worden verlaagd op basis van hun toespraak in de klas.

Walker weigerde commentaar te geven op de grondwettigheid van de wet en schreef dat de aanklagers niet voldoende bewijs hadden geleverd om status vast te stellen.

“Dit Hof erkent dat de gemiddelde persoon de uitkomst in deze zaak frustrerend zou kunnen vinden”, schreef hij. “Hier hebben we echte professoren die echte vakken onderwijzen op een echte school waar wetgevers en besluitvormers echte vijandigheid hebben getoond tegenover bepaalde ideeën en standpunten, en er is nu een wet die wel of niet kan worden gebruikt om ze te straffen.”

De aanklagers hebben een weg voorwaarts, zo schreef hij, als ze kunnen wijzen op een wet die hen rechtstreeks treft met disciplinaire maatregelen, een verordening die een aangevochten statuut afdwingt, of bewijs dat de staat van plan is hun uitingen te onderdrukken.

Maar ze voerden geen van deze argumenten aan, schreef Walker.

“In plaats daarvan toont het schaarse bewijsmateriaal van de eisers alleen aan dat zij subjectief bang zijn voor mogelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de algemene vijandigheid jegens bepaalde standpunten die specifieke staatsfunctionarissen hebben geuit”, schreef de rechter.

See also  Labour zal het minimale serviceniveau voor scholen schrappen

Dit is niet de eerste opvallende zaak in het hoger onderwijs waar Walker zich over heeft gebogen.

Afgelopen november blokkeerde hij tijdelijk de handhaving van Florida’s Stop WOKE-wet op openbare hogescholen noemden ze de wet ‘dystopisch’ en zeiden dat deze inbreuk maakte op de vrijheid van meningsuiting van docenten.

De wet zou de docenten van de universiteit en het basis- en voortgezet onderwijs ervan weerhouden bepaalde onderwerpen met betrekking tot ras en geslacht te bespreken. Een hof van beroep handhaafde de tijdelijke regeling van Walker verbod in maart.

Source link: https://www.highereddive.com/news/federal-judge-refuses-to-temporarily-block-florida-curriculum-ban/699083/

Leave a Reply