EU-regels voor ontbossing riskeren ‘catastrofale’ gevolgen voor de wereldhandel, zegt ITC-chef

EU-regels voor ontbossing riskeren ‘catastrofale’ gevolgen voor de wereldhandel, zegt ITC-chef

Ontvang gratis updates over ontbossing

EU-regels om ontbossing tegen te gaan, kunnen een “catastrofaal” effect hebben op de wereldhandel als het blok kleine producenten en ontwikkelingslanden niet helpt zich aan te passen, zei het hoofd van het multilaterale International Trade Center.

Pamela Coke-Hamilton, uitvoerend directeur van de ITC, een gezamenlijk agentschap van de VN en de Wereldhandelsorganisatie, vertelde de Financial Times dat een verbod op goederen die verband houden met ontbossing om de EU binnen te komen in het voordeel is van grote bedrijven die kunnen traceren waar hun producten zijn verbouwd en het risico liepen kleinere leveranciers af te sluiten.

“Wat de grootste producenten kunnen doen, is dat ze niet in staat zijn om de traceerbaarheid voor deze kleine boeren te doen, ze gewoon afsnijden,” zei ze.

Landen als Brazilië of Honduras, die tot de belangrijkste leveranciers van koffie aan het blok behoren, of Indonesië en Maleisië, belangrijke exporteurs van palmolie en rubber, behoren tot de landen die het meest door de verordening worden getroffen.

Coke-Hamilton waarschuwde dat exporteurs uit die landen zouden kunnen proberen de regelgeving te omzeilen door goederen te sturen naar landen met minder strenge importregels, wat de handelsstromen zou verstoren.

Afhankelijk van hoe goed de EU haar hulp aan ontwikkelingslanden heeft aangepakt, kan de impact van de wet op de wereldhandel “catastrofaal of oké zijn”, voegde ze eraan toe.

De wetgeving, die eind volgend jaar van kracht wordt, is de eerste ter wereld die de invoer verbiedt van producten die verband houden met ontbossing, waaronder vee, cacao, koffie, palmolie, soja, hout en rubber.

See also  De vakbond bereidt een aanval voor op de autofabrikanten in Detroit terwijl de contractbesprekingen voortduren

Het maakt deel uit van een ambitieuze milieuagenda die in 2019 is opgesteld door de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die het blok de doelstelling geeft om tegen 2050 een netto nul-uitstoot van broeikasgassen te bereiken.

Ministers uit Indonesië en Maleisië, die bezorgd zijn om hun palmolie-industrie, behoren tot degenen die er bij de EU op hebben aangedrongen de nieuwe regels te versoepelen.

Als kleine producenten niet konden voldoen aan de vereisten voor het exporteren van goederen die onder de wet vallen, riskeerde dit “een vicieuze cirkel”, zei Coke-Hamilton. “Als je eenmaal marktaandeel hebt verloren, heb je inkomensverlies, dan heb je veel meer armoede en dan meer ontbossing, want aan de basis van ontbossing ligt armoede.

“Wij [risk] in de val trappen om iets te versterken dat we proberen te veranderen, ‘voegde ze eraan toe. De ITC biedt technische ondersteuning bij handelszaken aan kleinere landen.

De wet zal landen benchmarken naargelang ze een laag, “standaard” of hoog risico op ontbossing of aangetaste bossen hebben. Douanebeambten zullen meer goederen controleren die uit risicogebieden komen.

De 27 lidstaten van de EU zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van controles en het weigeren van goederen die afkomstig zijn uit gebieden waar sinds 2020 bossen zijn gekapt of beschadigd.

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN schatte dat tussen 1990 en 2020 wereldwijd 420 miljoen hectare bos – een gebied groter dan de EU – verloren is gegaan. Volgens de commissie verliest de wereld elk jaar nog eens 10 miljoen hectare bosgrond.

See also  Grensoverschrijdende goederentreinen ontregeld doordat de VS de toestroom van migranten proberen in te dammen

De wet stelt dat “bij het inkopen van producten redelijke inspanningen moeten worden geleverd om ervoor te zorgen dat een eerlijke prijs wordt betaald aan producenten, met name kleine boeren, om een ​​leefbaar inkomen mogelijk te maken en armoede effectief aan te pakken als een hoofdoorzaak van ontbossing”.

De commissie heeft bijeenkomsten gehouden met belanghebbenden uit verschillende landen, waaronder één bij de WTO in juni.

Coke-Hamilton zei dat ze, gezien de acute klimaatcrisis, de bedoelingen van de wet steunde. Maar ondanks clementie voor kleine producenten, vormden de informatievereisten en de verplichting om geolocatietechnologie te gebruiken nog steeds een te grote last.

“Veel [smallholders] proberen gewoon gelijke tred te houden met post-Covid, de crisis van de kosten van levensonderhoud, klimaatverandering. Ze zitten gewoon gevangen in deze maalstroom van overleven,’ voegde ze eraan toe.

De commissie zei dat de verordening “van toepassing is op grondstoffen, niet op landen, en niet bestraffend of protectionistisch is, maar een gelijk speelveld creëert. Het zal op een onpartijdige manier worden uitgevoerd, zonder willekeurige of ongerechtvaardigde discriminatie van producenten uit derde landen, of een verkapte beperking van de handel.”

Het voegde eraan toe dat de wet “volledig verenigbaar” moet zijn met de WTO-regels en “naar verwachting de marktkansen voor duurzame producenten, ongeacht hun omvang, zal vergroten”.

Brussel moet de wet en het effect ervan, met name voor kleine boeren en inheemse gemeenschappen, tegen juni 2028 herzien.

Source link: https://www.ft.com/content/9119d448-ff1c-434d-b07f-27b1bf11c041

Leave a Reply