Moderne aanpak voor luxe reizigers

Moderne aanpak voor luxe reizigers

Skift nemen

Cambodja bevindt zich in de eerste fase van het tot stand brengen van natuurbehoud in een precaire tijd. Er zijn lessen te leren in Afrika, en David Steyn, directeur van het Shinta Mani Wild tentenkamp, ​​helpt daarbij.

Colin Nagy

In het evoluerende verhaal van het mondiale natuurbehoud bevindt Cambodja, met zijn groene bossen en diepe culturele geschiedenis, zich op een belangrijk keerpunt: het land moet een moderne benadering van natuurbehoud vinden en tegelijkertijd de behoefte aan economische groei in evenwicht brengen en mensen uit de armoede halen. .

Essentieel voor deze inspanningen is het behoud van het Kardemombos. Historisch gezien was het een economische levensader voor de lokale bevolking door middel van houtkap en jacht, maar dankzij nieuwe initiatieven blijven delen van het bos behouden.

David Steyn, algemeen directeur van de Shinta Mani lodge, een tentenkamp in Cambodja dat voorop loopt op het gebied van moderne natuurbehoudsinspanningen, benadrukt de spanning. “Gemeenschappen die het bos ooit als een bron van levensonderhoud zagen, worstelen nu met de nieuwe beschermde status ervan”, zegt Steyn.

Deze spanning trekt verschillende parallellen met Afrika, waar er een constante wisselwerking bestaat tussen wat mensen van het land proberen te halen en wat nodig is om dieren en de natuur te behouden.

Afrika’s voortdurende pad naar natuurbehoud dient als een soort draaiboek voor Cambodja. Maar terwijl Afrika toeristen lokt met zijn majestueuze ‘Big Five’ en luxe safarikampen, is de aantrekkingskracht van Cambodja anders.

In het geval van Shinta Mani schuilt de aantrekkingskracht in het vermogen van natuurbehoudsbewuste gasten om in de frontlinie van het verhaal te staan. Ze verdiepen zich regelmatig in belangrijke initiatieven zoals anti-stroperij en andere inspanningen.

See also  Hilton belooft duidelijkheid over verplichte toeslagen

“Onze anti-stroperij-ervaringen waren diepgaand voor de gasten,” zei Steyn. “Het biedt een praktijkgericht inzicht in natuurbehoud als geen ander.”

De bedreigingen waarmee we geconfronteerd worden

De natuurbehoudsdoelstellingen van Cambodja worden geplaagd door diverse uitdagingen, zoals ontbossing, handel in bushmeat en ongebreidelde stroperij van dieren.

Buitenlandse investeringen, vooral uit China, in de vorm van infrastructuur- en entertainmentcentra, vergroten de complexiteit. China heeft het land in de gaten gehouden voor verschillende elementen van zijn economische ontwikkeling, een spanning die in strijd is met wat nodig is om het land en zijn inwoners te behouden.

“Chinese bedrijven onderzoeken hier scherp de mogelijkheden, van windturbines tot snelwegen”, zei Steyn, verwijzend naar de geopolitieke ondertoon van deze initiatieven.

Te midden van deze complexe matrix valt Bill Bensley op met zijn avant-garde aanpak in het Shinta Mani Camp.

Bensley’s project combineert de luxe tentervaring die je in Afrika zou aantreffen met het Cambodjaanse land, en een gevoel van diepgaand milieubewustzijn. “Gasten zijn hier niet louter toeschouwers; ze houden zich actief bezig met het begrijpen van en bijdragen aan natuurbehoud”, aldus Steyn.

Op de mondiale markt voor luxereizen creëert Cambodja een uniek verhaal. Het is niet alleen maar toegeeflijkheid; het gaat om het vergroten van bewustzijn, verantwoordelijkheid en participatie onder de luxe reizigers.

“Ons ethos gaat over onderdompeling, niet alleen over observatie”, aldus Steyn.

Hij suggereert dat de klantenkring zowel intellectuele nieuwsgierigheid als het nodige gevoel voor avontuur heeft om afgelegen gebieden van Cambodja te kunnen bereiken. En, vergelijkbaar met wat hij heeft meegemaakt toen hij in luxe safarikampen in Afrika werkte, veranderen gasten vaak in vermogende belangenbehartigers en zetten hun steun voort nadat ze de Cambodjaanse grens hebben verlaten. Het werk dat hij en zijn team doen is een mix van luxe gastvrijheid en diplomatie.

See also  Hyatt ziet tekenen van een heropleving van de Amerikaanse stad die het zakenverkeer een impuls zou kunnen geven

Het bredere natuurbehoudsecosysteem

Hoewel het Shinta Mani Camp een baken is in de inspanningen voor natuurbehoud in Cambodja, is het slechts één element in een groep organisaties en entiteiten die pleiten voor het milieu.

Wildlife Alliance wordt wereldwijd erkend vanwege haar “boots on the ground”-aanpak, die voorop loopt in de strijd tegen ontbossing, de handel in wilde dieren en stroperij. De projecten variëren van bosbescherming en gemeenschapsgebaseerd ecotoerisme tot rehabilitatie van wilde dieren.

Fauna & Flora International (FFI) legt sinds de jaren negentig de nadruk op lokale partnerschappen, waarbij de nadruk ligt op het beschermen van soorten en ecosystemen en tegelijkertijd het lokale levensonderhoud verbetert.

Gezien de rijke vogelfauna in Cambodja heeft BirdLife International ook een belangrijke rol gespeeld bij het opzetten en beheren van beschermde gebieden. Hun werk in de regio West-Siem Pang is opmerkelijk, waar ze ernstig bedreigde diersoorten zoals de reuzenibis en de witschouderibis beschermen.

Conservation International (CI) heeft een cruciale rol gespeeld bij het opzetten van gemeenschapsvisserij en het bevorderen van het behoud van de zee in de Koh Rong-archipel, waarbij ervoor wordt gezorgd dat mariene ecosystemen behouden blijven en tegelijkertijd lokale gemeenschappen ten goede komen.

Deze spelers spelen, naast lokale NGO’s en gemeenschappen, een cruciale rol. Hun diepgaande kennis van het terrein en de culturele dynamiek zorgt ervoor dat oplossingen voor natuurbehoud zowel duurzaam als sociaal inclusief zijn.

Steyn wijst erop dat de collectieve inspanning, in het licht van de geopolitieke ontwikkeling en investeringen, reden tot optimisme is. Hij merkt op: “Het is bemoedigend om te zien hoe de collectieve inspanning, zowel internationaal als lokaal, werkt aan een gemeenschappelijk doel. Hoewel we verschillende benaderingen hebben, is ons einddoel uniek: het behoud van het rijke natuurlijke erfgoed van Cambodja.”

See also  Het plan van Saoedi-Arabië ter waarde van $300 miljoen om een ​​grote cruise-industrie te worden

Politieke winden

De verkiezing in augustus van een westers opgeleide nieuwe premier in Cambodja, Hun Manet, geeft hoop dat natuurbehoud hoger op de agenda op regeringsniveau zal komen te staan. Steyn en anderen zijn optimistisch dat nieuw leiderschap voor meer steun van bovenaf kan zorgen.

Gastvrijheid alleen kan niet alle problemen van Cambodja oplossen. Maar toerisme is een essentieel onderdeel om de groei te stimuleren. Maar er blijven nog veel variabelen over, waaronder de rol van China en hoe hun economische ambities een rol spelen in de delicate vooruitgang die wordt geboekt op het gebied van natuurbehoud.

Source link: https://skift.com/2023/09/15/cambodias-conservation-modern-approach-for-high-end-travelers/

Leave a Reply