Studenten hebben de neiging lage SAT-scores achter te houden bij test-optionele hogescholen, zo blijkt uit onderzoek

Studenten hebben de neiging lage SAT-scores achter te houden bij test-optionele hogescholen, zo blijkt uit onderzoek

Deze audio wordt automatisch gegenereerd. Laat het ons weten als u feedback heeft.

Duik kort:

  • Kandidaten voor een test-optionele hogeschool voor toelating in het najaar van 2021 hadden een grotere kans dat te doen onthoud lage SAT-scores en maak hoge scores bekendDat blijkt uit een onderzoek naar gegevens van de College Board door onderzoekers van de organisatie en de Universiteit van North Carolina in Chapel Hill.
  • Studenten die zich inschreven nadat hun scores bekend waren gemaakt, hadden SAT-resultaten die voldeden aan de mediaan van de vorige lessen van hun instelling. Maar degenen die zich tijdens het aanmeldingsproces achterhielden, scoorden gemiddeld in het 19e percentiel van eerdere cohorten.
  • Het was waarschijnlijker dat aanvragers scores stuurden naar toetsinstellingen die in verklaringen aangaven dat ze nog steeds belangrijk waren, wat impliceert dat studenten dergelijke uitspraken voor waar aannemen, aldus het onderzoek, dat niet door vakgenoten is beoordeeld.

Duikinzicht:

Toen hogescholen zeiden dat ze geen negatieve conclusies zouden trekken over studenten die SAT-scores achterhielden, leken studenten hen te hebben geloofd, suggereerde de studie.

“Tijdens het toelatingsjaar dat we bestuderen, konden hogescholen aanvragers ervan overtuigen dat ze hun beleidsverklaringen zouden opvolgen,” Brian McManusco-auteur van de studie en hoogleraar economie aan de UNC-Chapel Hill, via e-mail.

Dat is een opvallende bevinding voor economen, zei McManus.

“Normaal gesproken denken we aan individuen en instellingen die alle mogelijke voordelen zoeken om over anderen te leren, inclusief het trekken van conclusies uit selectief achtergehouden informatie zoals testscores.” McManus gezegd.

See also  De president spreekt: Colleges hebben een revisie nodig om de toekomst het hoofd te kunnen bieden

Studenten in het onderzoek solliciteerden vóór de herfst van 2021 bij hogescholen, toen door de pandemie veroorzaakte schoolsluitingen en testvertragingen ervoor zorgden dat veel instellingen test-optioneel beleid gingen aannemen.

Destijds bestond ruim tweederde van alle vierjarige universiteiten in de VS had geen testscores nodig van tenminste enkele aanvragers, volgens gegevens van FairTest, een groep die pleit voor de beperkte toepassing van gestandaardiseerde beoordelingen.

Het gebrek aan algemeen beschikbare testopties heeft waarschijnlijk de manier veranderd waarop studenten hun sollicitaties benaderden. Studenten die de SAT volgden maar in gebieden woonden met aanzienlijke COVID-gerelateerde sluitingen, hadden bijvoorbeeld een grotere kans om scores achter te houden dan studenten die in snel heropenbare gebieden woonden, aldus de studie.

Aanvragers die scores achterhielden, zouden kunnen hebben geloofd dat hogescholen zouden aannemen dat ze geen testmogelijkheden hadden, aldus de auteurs.

Die omgeving is aan het veranderen, omdat er nu meer toetsmogelijkheden zijn voor studenten, en instellingen ervoor kiezen om hun toets-optioneel beleid te herzien of permanent te maken.

Maar McManus zei dat als aanvragers de verklaringen van hogescholen blijven geloven, ze het patroon van het achterhouden van lage scores zullen voortzetten.

Sommige vroege bewijzen van het college van bestuur over de instapklasse van 2022 suggereren dat aanvragers lage scores bleven achterhouden”, zei hij.

Omdat studenten die hun scores achterhielden gemiddeld lagere resultaten behaalden, waren instellingen minder goed op de hoogte van welke studenten meer wetenschappelijke ondersteuning nodig hadden. Scoreonthullers hadden een hogere GPA in het eerste jaar dan hun leeftijdsgenoten die scores achterhielden, en hadden minder kans op een GPA onder de 3,0, zo bleek uit de studie.

See also  Hoe een nieuwe training de angst van leraren over noodoefeningen wegneemt

We beschouwen dit resultaat als bewijs dat studenten met verschillende academische achtergronden en sterke punten op de campus arriveren, en dat hogescholen wellicht willen nagaan welke studenten hulp nodig hebben voor een succesvolle start op de universiteit.” McManus gezegd.

Maar als instellingen willen dat aanvragers ze echt als optioneel beschouwen, zullen ze zich ertoe moeten verbinden dergelijke gemiddelden niet in aanmerking te nemen bij het nemen van toelatingsbeslissingen.

Als commitment niet mogelijk is en instellingen een slechte testvaardigheid afleiden als er geen scores aanwezig zijn,‘ onderzoekers schreven: ‘dan kan het vrijwillige karakter van het toets-optioneel beleid uiteenvallen, en zullen alle aanvragers zich genoodzaakt voelen scores bekend te maken.”

Source link: https://www.highereddive.com/news/students-withhold-low-sat-scores/697658/

Leave a Reply