TRA komt terug op besluit om hoofd te schorsen na vals schandaal

TRA komt terug op besluit om hoofd te schorsen na vals schandaal

Een hoofdonderwijzer die schuldig is bevonden aan wangedrag wegens vals spelen bij SAT-toetsen, mag weer lesgeven nadat de Teaching Regulation Agency zijn eigen besluit om hem te schorsen heeft vernietigd.

Malcolm Drakes, voormalig uitvoerend hoofdonderwijzer van Mead Primary School en Broadford Primary School in Romford, Oost-Londen, werd in november 2022 geschrapt na een hoorzitting over wangedrag.

Maar de TRA werd gedwongen een tweede hoorzitting bijeen te roepen nadat het Hooggerechtshof oordeelde dat het panel voor wangedrag “ten onrechte” had verklaard dat er “geen materiaal voor hen” was over hoe Drakes zich in de toekomst anders zou gedragen.

In een besluit dat vandaag is gepubliceerd, herriep de TRA haar eigen besluit – door te zeggen dat Drakes’ “uitzonderlijke bijdrage aan onderwijs en onderwijs” betekende dat het verbod niet gepast was.

De bevindingen dat zijn acties “ernstig wangedrag” waren, werden echter bevestigd.

Drakes assisteerde scholieren “buitensporig” en “gaf” aan of hun antwoorden goed waren tijdens een spelling-, interpunctie- en grammaticatest in mei 2018.

Voormalig hoofd Malcolm Drakes (R) kan nu weer lesgeven

Dit omvatte het uitspreken van woorden, zoals ‘arc-i-tect’ voor architect en ‘de-send-dant’ voor afstammeling om leerlingen te helpen spellen, en stellen dat een leerling ruimte tussen woorden in een antwoord moest laten.

In dezelfde maand assisteerde hij ook leerlingen “buitensporig” tijdens een wiskundetoets in de tweede graad. Bij beide toetsen stond hij toe dat andere personeelsleden leerlingen buitensporig bijstonden.

De examens werden geannuleerd door de Standards Testing Agency (STA) na een klokkenluidersklacht van een medewerker, inclusief een video gemaakt tijdens een van de beoordelingen.

See also  De regering-Biden neemt de tweede stap bij de massale annulering van studieleningen

Head werkte voor Harris na schandaal

Drakes trad in december 2018 terug uit de functie door “onderlinge overeenstemming”. In de tussenliggende jaren vóór de eerste hoorzitting werkte hij als associate principal bij een “ondermaats presterende academie”, en ook als leiderschapsadviseur bij Harris Federation.

Drakes LinkedIn geeft aan dat hij werkt voor Harris’ leiderschapscollege, waar hij onder meer NPQ-curricula ontwerpt, een vice-principal-netwerk leidt en helpt bij het schrijven van het succesvolle bod van de trust om het National Institute of Teaching te leiden.

Maar in november accepteerde Drakes dat zijn acties “oneerlijk en niet integer” waren en neerkwamen op onaanvaardbaar professioneel gedrag en gedrag dat het beroep in diskrediet zou kunnen brengen.

Voormalige collega's van Broadford Primary School behoorden tot degenen die verwijzingen naar de TRA aanboden

De aanbeveling van het panel voor een verbodsbevel werd vervolgens aanvaard door de staatssecretaris.

Maar Drakes ging in beroep bij het Hooggerechtshof, dat oordeelde dat een ander panel voor professioneel gedrag een nieuwe beslissing moest nemen over de vraag of hij geschorst moest worden.

Een toestemmingsbevel, gezien door Scholen weektoont aan dat de staatssecretaris had aanvaard dat er “overwegingen van algemeen belang waren om de appellant binnen het beroep te houden”.

Toonaangevende trusts loven Drakes

Tijdens een nieuwe hoorzitting in augustus handhaafde het panel de aantijgingen tegen Drakes, maar “was tevreden” dat verzachtende omstandigheden tot zijn “oneerlijkheid” leidden.

Als bewijs voor het panel zei de voormalige hoofdonderwijzer dat hij kwetsbare leerlingen had gesteund die “dreigden” het schoolterrein te verlaten, wat een “aanzienlijk beveiligingsrisico” zou vormen op de dag van de spellingstoets.

Het panel kreeg talloze verwijzingen naar zijn “uitzonderlijke bijdrage” aan het lesgeven aangeboden door scheidsrechters die op de hoogte waren van de beschuldigingen tegen hem.

See also  Applicaa onderzoekt inschrijfsysteem resultaat dag 'crash'

Deze omvatten van personeel van Harris Federation, een medewerker van Academies Enterprise Trust die moderator was geweest toen Drakes toezicht hield op SAT’s op twee andere scholen in 2019, evenals voormalig Broadford-personeel.

In het resulterende oordeel oordeelde het panel dat Drakes “aanzienlijk berouw had getoond” nadat hij de impact van zijn acties op oud-leerlingen en personeel had gezien.

Het voegde eraan toe dat hij zijn toewijding aan het beroep “bevestigde” door vrijwillig kansarme leerlingen te ondersteunen met UCAS-verklaringen en schoolleiders te begeleiden terwijl ze geen les mochten geven.

Carrière van ‘nationale erkenning en bijval’

Het panel zei dat Drakes, wiens school in 2017 de TES School of the Year-prijs had gewonnen, “een verhoogd gevoel van zijn eigen feilbaarheid had ontwikkeld”.

Ten tijde van het bedrog was zijn ‘carrière er een geweest van onderbroken succes met nationale erkenning en bijval.

Drakes “gaf toe dat hij een persoonlijkheid had ontwikkeld die het voor anderen misschien moeilijk had gemaakt om hem uit te dagen.

“Hij heeft nu een heel reëel gevoel dat hij iemand is die een fout kan maken, en dat alleen omdat hij een bepaalde overtuiging heeft, dat niet betekent dat hij altijd gelijk heeft, of dat anderen die overtuiging moeten delen.”

Er was ook een “sterke overweging van algemeen belang” om hem in het beroep te houden “aangezien hij een waardevolle bijdrage kan leveren”.

David Oatley, handelend namens de minister van Buitenlandse Zaken, was het eens met zijn aanbeveling dat een verbodsbevel niet gepast was.

Het is de laatste controverse rond de TRA, die eerder deze maand zwaar werd bekritiseerd omdat ze een leraar met een “onbevlekt” strafblad schuldig bevonden aan wangedrag omdat een leerling een lijmpistool misbruikte bij een op zichzelf staand incident.

See also  Sir Martyn Oliver wordt benoemd tot volgende hoofdinspecteur

Leraren die worden beschuldigd van wangedrag wachten nu gemiddeld meer dan twee jaar op het afhandelen van hun zaken, nadat de wachttijden voor personeel dat voor hoorzittingen staat voor het derde achtereenvolgende jaar zijn verslechterd.

Dergelijke zaken duurden gemiddeld 113 weken – meer dan het dubbele van de TRA-doelstelling van 52 weken.

Source link: https://schoolsweek.co.uk/tra-overturns-its-own-decision-to-ban-head-after-cheating-scandal/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tra-overturns-its-own-decision-to-ban-head-after-cheating-scandal

Leave a Reply