Verkeersveiligheidsexperts roepen op tot onderzoek naar het stijgende aantal fietssterfgevallen

Verkeersveiligheidsexperts roepen op tot onderzoek naar het stijgende aantal fietssterfgevallen

Het aantal sterfgevallen onder fietsers in Australië is de afgelopen twaalf maanden meer gestegen dan in welke andere groep weggebruikers dan ook, wat aanleiding geeft tot hernieuwde oproepen tot meer onderzoek en betere opleiding van bestuurders en ruiters.


Een stijging van meer dan 30 procent van het aantal sterfgevallen onder fietsers in Australië heeft veiligheidsexperts ertoe aangezet om de roep om meer onderzoek – en betere voorlichting aan automobilisten en fietsers – over de gevaren op de weg te hernieuwen.

In de afgelopen twaalf maanden tot eind september 2023 kwamen 43 fietsers om het leven op de Australische wegen – een stijging van 33 procent ten opzichte van de voorgaande twaalf maanden.

Voorlopig is het onduidelijk of de stijging van het aantal sterfgevallen onder fietsers verband houdt met het toenemende aantal bezorgers – dag en nacht – en dat chauffeurs hen niet zien, of hen niet genoeg ruimte geven om veilig te passeren.

Volgens de laatste gegevens van het Bureau of Infrastructure and Transport Research Economics (BITRE) was het aantal sterfgevallen onder fietsers het grootst onder alle groepen weggebruikers.

Het is ook het hoogste aantal sterfgevallen onder fietsers over een periode van twaalf maanden in de afgelopen vijf jaar, waarbij het gemiddelde aantal sterfgevallen onder fietsers voor de periode nu 39,2 per jaar bedraagt.

Zowel het aantal sterfgevallen onder automobilisten als onder fietsers is bovengemiddeld gestegen, waarbij het aantal verkeersdoden het afgelopen jaar gemiddeld 2,1 procent bedroeg, met 1240 dodelijke slachtoffers vergeleken met 1186 in de twaalf maanden daarvoor.

“Deze vreselijke stijging van het aantal sterfgevallen onder fietsers, evenals de toegenomen sterftecijfers onder automobilisten en voetgangers, vereisen meer dan een ‘business-as-usual’-aanpak”, aldus Michael Bradley, algemeen directeur van de Australian Automobile Association (AAA) in een mediaverklaring.

De heer Bradley zegt dat staats- en federale overheden over meer gedetailleerde gegevens over verkeersdoden beschikken, maar deze informatie niet breed delen.

Dit zou het aantal incidenten op onze wegen helpen verminderen door middel van effectievere beleidsvorming, zei de heer Bradley.

“Door transparantie van gegevens kunnen we het bewijsmateriaal onderzoeken om erachter te komen wat er gebeurt”, zei Bradley in de mediaverklaring. “De enige manier om zinvolle gegevens te verkrijgen is door wegfinanciering te koppelen aan gegevensverstrekking om verantwoording en transparantie te garanderen.”

“Het Gemenebest kan dit bereiken door gegevenstransparantie op te nemen in de volgende vijfjarige Nationale Partnerschapsovereenkomst voor landtransportinfrastructuurprojecten, waarover nu wordt onderhandeld ter vervanging van de huidige overeenkomst, die op 30 juni 2024 afloopt.

“Het Gemenebest stelt al gegevensvereisten aan financiering in de gezondheidszorg en het onderwijs. Wegenfinanciering zou niet anders moeten zijn.”

Drive-team

Het Drive Team biedt u vertrouwde, deskundige beoordelingen van uw volgende nieuwe auto en is de thuisbasis van het beste nieuwe auto-awardsprogramma in Australië.

Lees meer over DriveteamLinkIcon

See also  1959 Ferrari 250 GT TDF gaat naar de veiling

Source link: https://www.drive.com.au/news/road-safety-experts-call-for-investigation-into-rising-cyclist-deaths/

Leave a Reply